WasteMaster zapewnia wszechstronne usługi w zakresie odbioru odpadów. Niezależnie od miejsca w Polsce, gwarantujemy łatwy dostęp do wszystkich usług odpadowych. Nasze usługi obejmują utylizację opon, odpadów medycznych, bioodpadów, elektrośmieci, odpadów drewnianych, chemikaliów, niszczenie dokumentów, niszczenie danych, jak również złomowania kabli, kontenery na gruz i inne. Zajmujemy się każdym etapem – począwszy od przyjęcia odpadu, przez ustalenie warunków. Weryfikujemy uprawnienia firm recyklingowych oraz dbamy o terminowość przewozów. Wspieramy także w kwestiach administracyjnych związanych z ewidencją odpadów. Usługi WasteMaster promują odpowiedzialny recykling i profesjonalne zarządzanie odpadami na szeroką skalę. skup złomu w Krakowie